Firma

Firma Metal-Fan powstała w 2009 roku

Głównym obszarem działania jest wykonawstwo konstrukcji spawanych ze stali węglowej, KO oraz aluminium ze szczególnym uwzględnieniem spawanych konstrukcji i podzespołów dla kolejnictwa.

Sukcesywny rozwój firmy, poprzez ciągłe podnoszenie naszych kwalifikacji oraz możliwości technicznych, sprawił, że w dniu dzisiejszym jesteśmy w stanie świadczyć usługi na rzecz najbardziej wymagających klientów.

W celu usystematyzowania naszych procedur w marcu 2013 roku wprowadzony został system ISO 9001:2008 , który został pomyślnie re-certyfikowany w 2015 roku a w styczniu 2018 roku również na zgodność z nowym wydaniem ISO 9001:2015. W tym samym roku 2013 w miesiącu sierpniu przeszliśmy również pomyślnie audyt przeprowadzony przez TÜV Nord pod kątem wymagań norm DIN EN 15085-2 kl. CL1 oraz EN ISO 3834-2, których re-certyfikacja w 2016 roku na kolejne 3 lata potwierdzona została stosownymi certyfikatami.

 

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma w roku 2020 podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla METAL-FAN SP. Z O.O. SP.K.
Cel projektu: wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.