09 mar 2015
ISO

W marcu Firma Metal-Fan pozytywnie przeszła kolejny audyt certyfikujący ISO. Przeprowadzony przez URS audyt certyfikujący uzyskał wynik pozytywny a w związku z tym firma Metal-Fan w dalszym ciągu jest pełnoprawnym producentem KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW METALOWYCH zgodnie z normą ISO 9001:2008