30 Mar 2014
URS

W celu usystematyzowanie naszych procedur w marcu 2013 roku wprowadzony został system ISO 9001:2008. Natomiast w miesiącu sierpniu 2013 roku pomyślnie przeszliśmy audyt przeprowadzony przez TÜV Nord pod kątem wymagań norm DIN EN 15085-2 kl. CL1 oraz EN ISO 3834-2, co zostało potwierdzone protokołem z audytu.